ZOOMERS & ZOOMERS ( sedert 1946 ) is een grafisch bedrijf, dat zich bezig houdt met bijna alle vormen van grafische Kommunikatie. Wij houden ons bezig met het gehele traject van ontwerp tot het eindproduct. Wij positioneren onszelf in de markt in het hogere segment. Voor ons betekent dit niet alleen, dat onze producten aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen, maar ook trachten wij dit uit te dragen naar onze dienstverlening naar onze klanten.

De inkoop van drukwerk vraagt bepaalde kennis. Voor veel inkopers is de inkoop van drukwerk vaak slechts een klein deel van het totale pakket waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De diverse drukprocédés veronderstellen een haast specialistische kennis bij onze klanten. Wij zien het als onze taak onze klanten te helpen bij hun plannen en de uitvoering daarvan.

Deze totaal aanpak heeft er toe geleid, dat wij voor (grotere) klanten hele pakketten produceren, op voorraad houden en al dan niet op afroep uitleveren.

Wij noemen onszelf probleemoplossers in (specialistisch) drukwerk.

ZOOMERS & ZOOMERS maakt deel uit van een groep drukkerijen, die bijna de gehele drukwerkmarkt bedient.

©2009 Support2U - webdesign & hosting